Filtruj wed?ug tematu

Wyró?nione

workers in coworking space blurred man walking past seated women
Research ? Coworking

Boom na powierzchnie coworkingowe w Polsce.

A? 165 przedstawicieli najemców, deweloperów, inwestorów, operatorów coworkingowych oraz mediów z Polski i zagranicy uczestniczy?o w konferencji pt. „Coworking in Poland – Where Next?”, podczas której mi?dzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawi?a raport „Coworking sector in Poland” oraz najnowsze dane dotycz?ce rynku powierzchni elastycznych w Polsce.
Krzysztof Misiak • 25/02/2019
Sopot at sunset, Poland
Research ? Office

Trójmiasto na ?cie?ce wzrostu

Ca?kowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmie?cie wynosi 775 000 mkw., co daje czwart? pozycj? w?ród najwi?kszych rynków biurowych w Polsce.
Krzysztof Misiak • 14/03/2019

MarketBeat

Poland MarketBeat

Ma?gorzata Dziubińska • 24/10/2019

Research • Workplace

Porto Office Market

Marta Costa • 23/01/2019

Research • Hospitality

Hotel Investment in the Iberian Peninsula

Gonçalo Garcia • 10/10/2019

Zobacz wszystko

Rynki Kapita?owe

Insight Search

eCommerce

Zobacz wszystko

Technologia

Zobacz wszystko

Analizy

Marketbeat Office Regiony 2019
MarketBeat ? Office

Mi?dzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowa?a regionalny rynek biurowy

Na koniec 2019 roku, po raz pierwszy w historii, skumulowane zasoby powierzchni biurowej w miastach regionalnych by?y wi?ksze ni? zasób powierzchni biurowej w Warszawie (5,59 miliona mkw.) i wynios?y 5,61 miliona mkw. Ca?kowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej na dziewi?ciu najwi?kszych rynkach biurowych w Polsce (Warszawa, Kraków, Wroc?aw, Trójmiasto, Górno?l?sko-Zag??biowska Metropolia, Poznań, ?ód?, Lublin i Szczecin) osi?gn?? na koniec 2019 roku blisko 11,2 miliona mkw., co w porównaniu do ubieg?ego roku daje blisko 8% wzrost ca?kowitego zasobu nowoczesnej powierzchni biurowej.
09/03/2020
Marketbeat Regiony Q2 2020
MarketBeat ? Office

Zmiany Na Polskim Rynku Biurowym

Okres kwarantanny spowodowany wybuchem pandemii Covid-19 doprowadzi? do przej?cia wi?kszo?ci firm w tryb pracy zdalnej i ograniczenia aktywno?ci biznesowej. Jak wp?yn??o to na rynek biurowy w Polsce? Mi?dzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowa?a I po?ow? 2020 roku.

Katarzyna Lipka • 18/08/2020
Marketbeat Retail
MarketBeat ? Retail

Rynek nieruchomo?ci handlowych w Polsce w 2019 - podsumowanie Cushman & Wakefield

Mi?dzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowa?a polski rynek nieruchomo?ci handlowych.  W 2019 roku dostarczono 406 000 m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Oko?o 500 000 m kw. jest obecnie w budowie, z czego a? 85% ma otworzy? si? do końca roku. W najbli?szym czasie wci?? b?dziemy obserwowa? wzmo?one zainteresowanie inwestorów mniejszymi miastami – poni?ej 100 000 mieszkańców, prognozuj? eksperci.
09/03/2020
rynek Starego Miasta 38, 00-401 Warszawa, Poland, Warszawa
MarketBeat

Poland MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Poland commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Ma?gorzata Dziubińska • 24/10/2019

Analizy

workers in coworking space blurred man walking past seated women
Research ? Coworking

Boom na powierzchnie coworkingowe w Polsce.

A? 165 przedstawicieli najemców, deweloperów, inwestorów, operatorów coworkingowych oraz mediów z Polski i zagranicy uczestniczy?o w konferencji pt. „Coworking in Poland – Where Next?”, podczas której mi?dzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przedstawi?a raport „Coworking sector in Poland” oraz najnowsze dane dotycz?ce rynku powierzchni elastycznych w Polsce.
Krzysztof Misiak • 25/02/2019
Insights ? Insights

Summary of the Polish retail market in 2018

New retail supply amounted to approximately 420,000 sq m in 2018, pushing Poland’s total retail stock up by 3% to 14.7 million sq m.
Anna Oberc-Krzycka • 06/03/2019
Future of workplace Raport
Insights ? Workplace

The future of workplace. How will Covid-19 and data shape the new workplace?

Through our proprietary Experience per Square FootTM (XSF) tool, Cushman & Wakefield has captured more than 2.5 million data points from workers all over the globe in the pre-COVID-19 era and a further 1.7 million data points from more than 50,000 respondents in the current work from home environment.

Katarzyna Lipka • 20/07/2020
Rome
Insights ? Economy

COVID-19 Impacts on Poland Real Estate

A brief weekly update on the impacts of COVID-19 pandemic on commercial real estate in Poland.
Katarzyna Lipka • 30/09/2020
Coliving
Insights

Rola ekonomii wspó?dzielenia w polskiej gospodarce. Cushman & Wakefield prezentuje raport "Co-living - nowa era na inwestcycyjnym rynku nieruchomo?ci w Polsce".

Co-living wkroczy? na polski rynek nieruchomo?ci. Dzielenie przestrzeni, zainteresowań i warto?ci, przy uwzgl?dnieniu mo?liwo?ci finansowych osób wspólnie zamieszkuj?cych dan? nieruchomo??, to trend, który w Stanach Zjednoczonych i w Europie zachodniej zd??y? si? ju? zadomowi?, natomiast w Polsce dopiero raczkuje, przez co stanowi ogromny potencja? do rozwoju. Eksperci przewiduj? wzrost tego trendu na polskim rynku nieruchomo?ci. Maj? na to wp?yw mi?dzy innymi boom technologiczny, zmiany pokoleniowe oraz demograficzne. Zagadnienie zg??biaj? eksperci mi?dzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w najnowszym raporcie „Co-living – nowa era na inwestycyjnym rynku nieruchomo?ci w Polsce”.

Ma?gorzata Dziubińska • 03/03/2020
Insights ? Insights

Warsaw Office Market in Q3 2018

Warsaw, 25 October 2018 – Global real estate services firm Cushman & Wakefield presents a summary of Q3 2018 on the Warsaw office market in its report MARKETBEAT - WARSAW OFFICE MARKET IN Q3 2018.
Krzysztof Misiak • 25/10/2018

NIE MO?ESZ ZNALE?? TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj si? z jednym z naszych pracowników.
中文字幕亚洲综合小综合,92午夜福利免视频100集2019,秋秋影视午夜福利高清